Ιατρικό κέντρο
OLIMED
in vitro
BG  D  EN  RUS  FR  GR  TR
Πόλη Βάρνα 9000

Ειδικό χειρουργικό νοσοκομείο
„Πρωφ. Τεμέλκοβ"
Οδός Αλέκο Κονσταντίνοβ 5
(πλ. Τράκια)

Τηλ:052/600-027
Μεθοδική

Η στειρότητα ορίζεται σαν έλλειψη εγκυμοσύνης στο διάστημα ενός έτους με τακτικές σεξουαλικές επαφές χωρίς να λαμβάνονται μέτρα αντισύλληψης.

είναι:
Πρωταρχική στειρότητα – δεν υπάρχουν προηγούμενες εγκυμοσύνες’
Δευτερεύουσα στειρότητα – ύστερα από τουλάχιστον μια εγκυμοσύνη.


Υπάρχον τέσσερις γενικές αιτίες στειρότητας:
 1. Ωοθηλακικά αίτια
 2. Σαλπιγγικά /μητρικές σάλπιγγες/ και μητρικά αίτια.
 3. Αίτια που εντοπίζονται στον άνδρα.
 4. Ιδιοπαθής στειρότητα /άγνωστα αίτια/.
Ωοθηλακικά αίτια

Το 25 % από της αιτίες στειρότητας οφείλονται στην ανικανότητα της γυναίκας να εκκρίνει κάθε μήνα ωοκύτταρο, κατάλληλο για την γονιμοποίηση, δηλαδή έλλειψη ωορρηξίας. Η προγεστερόνη είναι η ορμόνη που αποδεικνύει την ύπαρξη ωορρηξίας – εξετάζεται στην 20-21 ημέρα από το καταμήνιο κύκλο. Γυναίκες με άτακτό καταμήνιο κύκλο(μικρότερο από 21 και μεγαλύτερο από 35 ημέρες)συχνά δεν έχουν ωορρηξία.

Οι αιτίες για την έλλειψη ωορρηξίας είναι παθολογικές καταστάσεις στο επίπεδο στο επίπεδ:
 1. Του υποθάλαμου /κεντρικός εγκεφαλικός πυρήνας από νευρώνα-ρυθμιστές /
 2. Της υπόφυσης / αδένας με εσωτερική έκκριση στο εγκέφαλο που συχνά παράγει υψηλά επίπεδα της ορμόνης Προλακτίνη – υπερπρολακτιναιμία, που άμεσα καταστέλλει την ωορρηξία/. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην έκκριση των ορμονών υπόφυσης(FSH και LH),μη σχετιζόμενα με την Προλακτίνη,που δεν επιτρέπουν την σύλληψη κατά φυσικό τρόπο.
 3. Των ωοθηκών
 4. Του θυρεοειδή αδένα
 5. Των επινεφριδίων
Σαλπιγγικά /μητρικές σάλπιγγες/ και μητρικά αίτια

Μια γυναίκα που έκανε επέμβαση στη κοιλιακή χώρα, ενδομητρίωση /ενδοκρινικές παθήσεις που σχετίζονται με τη παρουσία κυστών και με την έλλειψη ωορρηξίας/, φλεγμονές στην πύελο και στην κοιλιακή κοιλότητα(βλεννόρροια, χλαμύδια, περιτονίτιδα, σκωληκοειδίτιδα κ.α.), συχνές φλεγμονές που οφείλονται στην τοποθέτηση σπιράλ στη μήτρα, είναι με υψηλό κίνδυνο από αδιαπέραστες μητρικές σάλπιγγες. Ακόμα και τα εκ γενετής ελαττώματα της μήτρας και οι συμφύσεις εξ΄ αιτίας των κοιλιακών εγχειρίσεων, είναι αίτια της στειρότητας.

Αίτια που εντοπίζονται στον άνδρα

 1. Εξέταση σπέρματος– χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, μειωμένη ευκινησία, άσχημη μορφολογία των σπερματοζωαρίων.
 2. Ανοσολογικοί παράγοντες /αντισώματα/.
 3. Απόφραξη των σπερματικών πόρων.
 4. Παλίνδρομη εκσπερμάτιση(κατά την οποία το σπερματικό υγρό πάει στην ουροδόχο κύστη αντί να εξέλθει από την ουρήθρα).
 5. Η σεξουαλική δυσλειτουργία (παθολογικές καταστάσεις που εμποδίζουν την γενετική επαφή).
 6. Ενδοκρινικές παθήσεις.
Ιδιοπαθής στειρότητα (άγνωστης αιτιολογίας)

Ένα μεγάλο ποσοστό της στείρωσης οφείλεται στον έτσι επικαλούμενο άγνωστο αιτιολογικό παράγοντα. Αυτά είναι ανοσολογικά αίτια,γενετικοί παράγοντες,παράγοντες που καθορίζουν την εμφύτευση του εμβρύου καθώς και άγνωστοι παράγοντες.Τυπικές γι’ αυτό το είδος στειρότητας είναι οι φυσιολογικοί εργαστηριακοί δείκτες στις όλες τις εξετάσεις.

Υποχρεωτικές διαγνωστικές εξετάσεις και χειρισμοί:
 1. Αναμνηστικό – λεπτομερή αφήγηση για το αίτιο της νοσηλείας.
 2. Εξέταση: γυναικολογική, με υπέρηχο,
 3. εργαστηριακές εξετάσεις:
  • Αιματολογικές εξετάσεις, ομάδα αίματος 
  • Εξετάσεις για σεξουαλικώς-μεταδιδόμενα νοσήματα,
  • Εξέταση σπέρματος,
  • Ορμονικά επίπεδα,
  • Ανοσολογικοί δείκτες ,
  • Γενετικές και χρωμοσωματικές εξετάσεις αν χρειάζεται.
 4. Μητροσαλπιγγογραφία(ακτινολογική, δηλαδή έγχρωμη, φωτογραφία των σαλπίγγων).
 5. Λαπαροσκόπηση – έτσι επικαλούμενη αναίμακτη επεμβατική μέθοδος με την παρατήρηση του πεδίου εγχείρισης σε βίντεο οθόνη.Έχει μεγάλες διαγνωστικές και επεμβατικές δυνατότητες,μικρή χειρουργική τομή, γρήγορη αποκατάσταση.
Μετά από προσεκτική εξέταση και στους δύο συντρόφους και τον ορισμό των αιτίων στειρότητας, ορίζεται η μέθοδος της αναπαραγωγής με βοήθεια,η οποία να είναι η καταλληλότερη για το αντίστοιχο ζευγάρι.

Copyright © Olimed - All rights reserved Design: Zoom Design   Created and Powered by Design Solutions